Fraud Blocker

Een tegemoetkoming aanvragen voor een medisch telesecretariaat van een huisarts

Een tegemoetkoming aanvragen voor een medisch telesecretariaat van een huisarts

Iedere huisarts individuele praktijk of een groepspraktijk kan jaarlijks een financiële steun aanvragen voor de kosten van een medisch telesecretariaat dat de praktijk ondersteund.

Eigenschappen van de tegemoetkoming

De jaarlijkse tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten, met een maximum van 3.474 euro per huisarts.
Die tegemoetkoming wordt pro rata van het aantal gewerkte maanden in het jaar toegekend.

Voorwaarden

Medische telesecretariaat

Medisch telesecretariaat houdt minstens het telefonisch én online afsprakenbeheer in.


Globale medische dossiers

In het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor hij de aanvraag, moet:

  • de individuele huisarts minstens 150 globale medische dossiers beheerd hebben
  • een huisarts in een groepspraktijk moet minstens 150 globale medische dossiers x het aantal huisartsen in de groepspraktijk beheerd hebben.

Voor deze voorwaarde kijkt u dus naar 2 jaar voor de daadwerkelijke aanvraag: u doet bv. in 2020 een aanvraag voor het jaar 2019 en dan gelden de GMD's van 2018.

Hoe aanvragen?

Doe uw aanvraag voor 30 juni met deze aanvraagformulieren en bijhorende documenten:

Aanvraagformulier voor een individuele huisarts
Aanvraagformulier en bijlagen voor een groepspraktijk - rechtspersoon
Aanvraagformulier en bijlagen voor een groepspraktijk - feitelijke vereniging

Meer informatie over de financiële steun vind je terug op de site van de Vlaamse overheid.

BEGIN NU

Wil je meer info over onze 
medische telesecretariaat diensten

Info aanvraag

Contacteer ons.

Een opdracht uitgeven aan een callcenter? U wenst geheel vrijblijvend een offerte te ontvangen, om de prijzen en de kosten van je copdracht te kennen?  Wij leveren je offerte gratis en snel.
Offerte aanvraag
   Copyright © 2020 Q-Calls
Sint Gillisplein 13 - 3300 Tienen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram